↑ Return to Despre

Pentru ingineri

Primele incercari, in Romania, de organizare a asociatiilor tehnico-ingineresti sunt consemnate in cea de a doua jumatate a sec. 19, cand s-a infiintat „Societatea de Ingineri si Arhitecti” (1876).

Cea dintai asociatie profesionala durabila a inginerilor a fost Societatea Politehnica, constituita in 1881, in prezenta Regelui Carol I, cu ocazia inaugurarii caii ferate Buzau-Marasesti, prima cale ferata din romania proiectata si executata de ingineri romani.

Asociatia Generala a Inginerilor din Romania ( AGIR) a fost infiintata la Iasi, in anul 1918, anul Marii Uniri, avand ca scop „organizarea si sporirea cunostintelor si puterii de munca a inginerilor(…), pentru a aduce cel mai mare folos in opera de refacere a tarii (…), solidaritatea si sustinerea intereselor profesionale ale acestora”.

Cele doua asociatii si-au desfasurat activitatea in paralel pana in 1949, cand au fuzionat sub denumirea de Asociatia Stiintifica a Tehnicienilor. Aceasta din urma a purtat, consecutiv, mai multe nume: Asociatia Stiintifica a Inginerilor si Tehnicienilor intre anii 1951-1962 si Consiliul National al Inginerilor si Tehnicienilor pana in decembrie 1989.

Prin Hotararea judecatoreasca 4/P.J. 1990 a reaparut pe scena societatii civile romanesti Asociatia Generala a Inginerilor din Romania, continuatoarea de drept a organizatiilor ingineresti care au functionat in Romania pana la acea data.

AGIR are următoarele obiective principale:

a) să contribuie la recunoaşterea rolului profesiei de inginer ca factor determinant în evoluţia tehnică şi economică a societăţii româneşti;

b) să participe la programe de cercetare, de educaţie şi alte programe, cu finanţare internă şi externă;

c) să sprijine libera iniţiativă a inginerilor prin consultanţă

, cursuri de perfecţionare şi altele asemenea, în scopul creării de noi locuri de muncă pentru ingineri;

d) să contribuie la educaţia continuă inginerească;

e) să sprijine dezvoltarea cercetării ştiinţifice, să stimuleze şi să susţină activităţile creatoare inginereşti, valorificarea rezultatelor obţinute şi protecţia acestora, conform legii;

f) să organizeze dezbateri profesionale prin conferinţe, simpozioane, seminarii, colocvii, mese rotunde;

g) să editeze, să tipărească şi să difuzeze publicaţii şi lucră

ri de larg interes;

h) să întocmească, prin membrii săi, pe bază de convenţii sau contracte, studii, avize şi lucrări de specialitate, să  participe la proiecte de cercetare şi să desfăşoare activităţi de consultanţă, expertiză şi asistenţă tehnică;

i) să participe, la solicitarea organelor legislative, guvernamentale, locale şi socio-profesionale, la elaborarea şi avizarea proiectelor de acte normative, sau a altor reglementări în domeniile ingineriei, organizării tehnice şi tehnologice a unităţilor economice, organizării şi desfăşurării învăţământului tehnic, cercetării, proiectării şi producţiei;

j) să acorde anual Premiul AGIR celor mai valoroase lucrări, cu caracter original, concepute, proiectate şi aplicate, precum şi lucrărilor de înalt nivel tehnico-ştiinţific publicate în volum;

k) să constituie centre de cercetare, de studii şi documentare tehnică, biblioteci, muzee şi expoziţii;

l) să colaboreze cu organe şi organizaţii guvernamentale, academii, instituţii de învăţământ superior, institute şi centre de cercetare şi proiectare, precum şi cu instituţii, organizaţii şi asociaţii neguvernamentale;

 m) să se afilieze la organizaţii internaţionale cu preocupări şi implicaţii în problematica inginerească, să menţină relaţiile de colaborare existente, să organizeze congrese, reuniuni şi alte manifestări tehnico-ştiinţifice cu participare internaţională şi să

participe la manifestari similare în străinătate;

n) să constituie formaţii artistice, să organizeze activităţi culturale şi recreative, excursii turistice şi vizite profesionale în ţară şi în străinătate, menite să contribuie la dezvoltarea relaţiilor colegiale cu alte asociaţii şi organizaţii de profil;

o) să acţioneze pentru exercitarea profesiei de inginer cu respectarea principiilor deontologice specifice; 

p) să recompenseze membrii asociaţiei pentru rezultate deosebite obţinute în realizarea obiectivelor AGIR, să acorde Premiul de excelenţă, burse de merit, să organizeze stagii sau vizite de specialitate în ţară şi în străinătate;

q) să omagieze mari personalităţi şi să aniverseze evenimente deosebite din trecutul şi activitatea asociaţiei şi realizări tehnice deosebite recunoscute pe plan naţional şi internaţional.

Bălă Dumitru

Preşedinte AGIR Mehedinţi

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Puteti folosi aceste HTML etichete şi atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>